Consulatio

“Prvi posjet” inspektora poreznom obvezniku

Novost je povratak inspektora u ispostave!

Novom organizacijom Porezne uprave od 8.rujna 2020.godine raspoređeno je 152 inspektora po ispostavama koji će među ostalim odrađivati novu mjeru „prvi posjet“.

Inspektori će obavljati poslove provjere – „prvi posjet“ poreznom obvezniku te poslove ostalih činjenica bitnih za oporezivanje:

 • nadzor
 • procjenu gospodarske snage novog poduzetnika
 • povremenu provjeru podataka radi ažuriranja poreznih evidencija
 • prikupljanje podataka bitnih za oporezivanje provjerom ili nadzorom na terenu
 • praćenje fizičkih i pravnih osoba i njihov status obveznika poreza na dohodak ili dobit
 • praćenje poduzetnika koji ostvaruju dohodak od najma i dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima
 • praćenje obveznika koji ostvaruju poticaje od poljoprivrede i šumarstva
 • sudjelovanje u akcijama nadzora fiskalizacije

 

Posjet se primjenjuje od 1.siječnja 2021.godine kod novoosnovanih poreznih obveznika nakon upisa u RPO, no prema potrebi obavljat će se i periodične provjere promjene podataka bitnih za ažuriranje poreznih registara.

 

1.       PRVI POSJET poreznom obvezniku

 Postupanje prije odlaska u prvi posjet:

Prema čl.83 OPZa inspektor je dužan obveznika obavijestiti o dolasku 15 dana prije obavljanja očevida telefonom ili elektroničkom poštom pri čemu treba naglasiti da se ne radi o poreznom nadzoru već o provjeri činjenica bitnih za oporezivanje.

Inspektor provjerava:

 • na kojoj adresi posluje porezni obveznik
 • ima li zaposlenih
 • oglašava li se na tržištu
 • je li obveznik u sustavu PDVa
 • ima li obveznik PDV ID broj
 • je li porezni obveznik poslovao ili trenutno posluje kao osnivač ili odgovorna osoba u nekom drugom društvu ili je vlasnik obrta, te ako da dodatno provjerava je li u poslovanju bilo:
  • stečaja i/ili likvidacije
  • otpisa dugova
  • suspendiranja ili odbijanja PDV ID broja
  • poreznog nadzora (jesu li utvrđene nepravilnosti)
  • povezanih društava

 

Prije dolaska poslat će upitnik kojeg porezni obveznik treba popuniti, a prilikom posjete će neposrednim opažanjem i razgovorom sa obveznikom zapisivati utvrđene činjenice.

 

2.       UPITNIK

 PITANJA ZA POREZNOG OBVEZNIKA KOD PRVOG POSJETA

Pitanja o poslovnom prostoru i zaposlenicima

 1. Obavlja li porezni obveznik djelatnost u vlastitom ili unajmljenom prostoru? (priložiti vlasnički list/ugovor o najmu/kupoprodajni ugovor)
 2. Detaljan opis poslovnog prostora (veličina prostora, opremljenost, broj stolova u ugostiteljskom objektu, veličina terase i drugi bitni podaci koji se tiču poslovnog prostora, rješenje ureda za gospodarstvo)
 3. Da li je u tom poslovnom prostoru već netko prije poslovao i tko?
 4. Ima li skladište? (vlastito ili unajmljeno-ugovor)
 5. Dugotrajna imovina /Osnovna sredstva/ pozajmice vlasnika (vlastita ili unajmljena-ugovor)
 6. Odgovorne osobe i zaposlenici? (imena odgovornih osoba, broj zaposlenika) (ime i prezime, e-mail, broj mobitela, telefona) odgovorne osobe i knjigovodstva)

 

Pitanja o poslovanju i transakcijama

 1. Koja je glavna djelatnost poreznog obveznika?
  Detaljan opis budućeg poslovanja; kojom vrstom robe će poslovati, odnosno koje usluge će pružati; kada očekuje prve promete; gdje će se obavljati poslovanje; kako će se oglašavati na tržištu.

 2. Hoće li porezni obveznik poslovati s EU/trećim zemljama? (isporuke/stjecanja; uvoz/izvoz)
  Ako da, s kojim poslovnim partnerima (PDV ID broj, porezni broj; kako je uspostavljen kontakt s njima; na koji način će se odvijati poslovanje)
 1. Ima li porezni obveznik otvoren račun u drugoj državi (ako ima u kojoj državi i koji je broj računa) / plaćanje preko pay pal ili Revolut računa ?
 1. Ima li porezni obveznik već ugovorene poslove s kupcima/dobavljačima u tuzemstvu ili inozemstvu? Ako da, koji su to poslovi i poslovni partneri? Postoje li pisani ugovori o suradnji s kupcima/dobavljačima? Da li je porezni obveznik bio u poslovnom prostoru kupca/dobavljača?
 2. Da li su dogovoreni poslovi ugovoreni direktno s kupcem/dobavljačem ili preko posrednika?
 3. Na koji način porezni obveznik obično kontaktira s kupcima/dobavljačima? (telefon, e-pošta, Skype…)
 4. Neaktivna i povezana društva i potvrda poreznog obveznika o udjelima u navedenim društvima

 

 

3.   POSTUPANJE tijekom prvog posjeta

Inspektor provjerava podatke upisane u RPO i prikuplja druge podatke bitne za oporezivanje te sastavlja zapisnik u kojem navodi:

 • opisuje poslovni prostor
 • koga je zatekao na adresi
 • upisuje kontakt osobu – ime i prezime, email, broj mobitela, telefona odgovorne osobe i knjigovodstva ako isti nisu dostavljeni kod upisa u RPO
 • ima li skladište
 • ima li vlastita ili unajmljena osnovna sredstva
 • broj zaposlenika
 • hoće li obveznik poslovati s EU/trećim zemljama
 • ima li obveznik već ugovorene poslove s kupcima/dobavljačima u tuzemstvu
 • jesu li dogovoreni poslovi ugovoreni direktno ili preko posrednika
 • na koji način obveznik obično kontaktira s kupcima/dobavljačima

 

Zapisnik potpisuje inspektor i porezni obveznik/opunomoćenik pri čemu porezni obveznik može iznijeti primjedbu ili odbiti potpisati zapisnik što se obvezno unosi u sam zapisnik.