Consulatio
 

Knjigovodstvo plaća

  • prijava i odjava radnika uz pripremu svih potrebnih obrazaca,
  • pomoć pri sastavljanju Ugovora o zaposlenju,
  • obračun plaće zaposlenika, autorskih honorara, ugovora o radu,
  • priprema platnih naloga za prijenos plaća i ostalih osobnih primitaka, doprinosa i poreza,
  • priprema potrebnih obrazaca za isplatu dohodaka za primatelja i poreznu upravu,
  • ispunjavanje različitih potvrda o zaposlenju i visini primanja,
  • vođenje evidencije o korištenju godišnjeg odmora,
  • priprema zahtjeva za refundaciju plaća i prihoda,
  • izvješćivanje Zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje,
  • ostale usluge vezane uz zaposlenike po potrebi, odnosno prema narudžbi naručitelja usluge.