Consulatio
 
  • pregled usklađenosti dokumenata sa zakonima,
  • savjetovanje stranaka pri ispostavi knjigovodstvenih dokumenata, pri kontroli primljenih i izdanih dokumenata te njihovu evidentiranju,
  • evidentiranje svih poslovnih događaja u glavnu knjigu,
  • u okviru glavne knjige nudimo i porezno knjigovodstvo: evidentiranje poslovnih događaja u utvrđenu poreznu evidenciju, izrada knjiga prema zakonu o porezu na dodanu vrijednost te vođenje drugih pomoćnih evidencija na temelju poreznih propisa,
  • pregled usklađenosti dokumenata sa zakonima,
  • evidentiranje poslovnih događaja u pomoćne knjige (registar materijalnih i nematerijalnih osnovnih sredstava, računovodstvo troškova rada, materijalno i robno knjigovodstvo, blagajnički dnevnik, knjiga dionica itd.)
 
Povratak na pregled svih naših usluga