Consulatio
 

Transferne cijene obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba, kao i same ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja, te međukompanijsko financiranje.

Sukladno zakonskim propisima društva koja posluju s međunarodnim i domaćim povezanim osobama moraju uspostaviti i dokumentirati sustav transfernih cijena, kojima se određuju uvjeti pod kojima se poslovanje između povezanih strana obavlja.

Naš tim stručnjaka pomaže društvima u izradi studije o transfernim cijenama kojom argumentiraju i dokazuju tržišne uvjete pod kojima se usluge između povezanih osoba zaračunavaju.

 
Povratak na pregled svih naših usluga