Consulatio
 

Izrada studije isplativosti ili poslovnog plana važan je korak u životu većine poduzetnika, osobito kod pokretanja poslovanja i novih projekata. Pomažući poduzetnicima u usmjeravanju poslovanja od samog početka nastojimo izgraditi dugoročno povjerenje.

Studija isplativosti je možda najvažniji korak u izradi novih projekata jer pogreške u ranim fazama mogu trajno narušiti izglede za uspješnost projekta. Kvalitetnu studiju lako je pretočiti u tržišno utemeljen strateški plan kao podlogu za donošenje svih budućih odluka.

Poslovni plan više je usmjeren na konkretne radnje koje se poduzimaju za vrijeme i nakon provedbe projekta.

 
Povratak na pregled svih naših usluga