Consulatio
 
  • pregled evidencije poslovnih događaja u poslovnim i poreznim knjigama,
  • kontrola usklađenosti knjigovodstvenih dokumenata sa zakonima i računovodstvenim standardima,
  • kontrola usklađenosti procjene i iskazivanja stanja potraživanja i obveza u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama naručitelja,
  • analiza provođenja kontrolnih postupaka u odjelu računovodstva,
  • savjetovanje pri organizaciji računovodstvene funkcije te pri računovodstvenom izvješćivanju.
 
Povratak na pregled svih naših usluga