Consulatio
 
  • izrada bilance stanja,
  • izrada izvješća o poslovnim rezultatima,
  • izrada izvješća o bilančnoj dobiti/gubitku,
  • izrada izvješća o sveobuhvatnom prinosu,
  • izrada izvješća o novčanim tijekovima,
  • izrada izvješća o kretanjima kapitala,
  • izrada pojašnjenja i otkrića uz računovodstvena izvješća,
  • izrada drugih računovodstvenih izvješća po potrebi komitenta (izvješće po prijedlogu matične tvrtke, izvješća o kretanjima osnovnih sredstava, izvješća za potrebe izvješćivanja u grupi, izvješća na stranim jezicima itd.),
  • računovodstvena analiza s izborom nekoliko ključnih pokazatelja poslovanja.
 
Povratak na pregled svih naših usluga