Consulatio
 

Omogućujemo Vam da učinke brojnih poreznih pitanja svedete na minimum, uz istovremeno poštivanje svih odredaba nacionalnih poreznih zakona i propisa

  • priprema mišljenja o oporezivanju s porezom na dodanu vrijednost, porezom na prihode pravnih osoba, dohodak i ostale poreze,
  • osobna savjetovanja na temu oporezivanja fizičkih i pravnih osoba (povezano i s međunarodnim oporezivanjem),
  • priprema stručnih mišljenja,
  • preventivni porezni pregledi,
  • pomoć pri udruživanju, pripajanju i dijeljenju privrednih društava,
  • pomoć pri preoblikovanju samostalnih poduzetnika pojedinaca u kapitalno privredno društvo i prijenosu djelatnosti kod privatnih poduzetnika,
  • pomoć pri prijenosu djelatnosti samostalnog poduzetnika na drugog poduzetnika,
  • zastupanje klijenta kod poreznih nadzora,
  • izradita studije o transfernim cijenama kojom se argumentira i dokazuju tržišni uvjeti pod kojim se usluge između povezanih osoba zaračunavaju.
 
Povratak na pregled svih naših usluga