Consulatio
 
  • obračun PDV-a i ostalih obračuna prema zakonu o PDV-u te vođenje poreznih knjiga i evidencija prema zakonu o porezu na dodanu vrijednost,
  • izrada Predviđanja za obračun poreza na dohodak iz djelatnosti,
  • izrada obračuna poreza na dohodak pravnih osoba te vođenje odgovarajućih evidencija (na primjer, evidencija pokrivanja poreznih gubitaka, korištenja poreznih olakšica itd.),
  • ostali porezni predračuni i obračuni po potrebi komitenta.
 
Povratak na pregled svih naših usluga