Consulatio
 

Pomožemo trgovačkim društvima u poboljšavanju kvalitete i učinkovitosti internih procesa, primarno savjetovanjem i pružanjem podrške u razvijanju metodologija interne revizije te upravljanja rizicima.

Osim toga, nudimo i uslugu organiziranja i provođenja interne revizije;

  • Pregledavanje računovodstvenog sustava i s njime povezanog sustava internih kontrola, praćenje njihovog djelovanja i predlaganje njihovog unaprjeđivanja,
  • Ispitivanje financijskih i poslovnih informacija,
  • Pregledavanje uspješnosti i učinkovitosti poslovanja uključujući nefinancijske kontrole u poslovnom subjektu,
  • Provjera usklađenosti sa zakonima i propisima te s ostalim vanjskim odredbama kao i provjera sukladnosti s politikama i odlukama menadžmenta i ostalim internim zahtjevima.
 
Povratak na pregled svih naših usluga