Consulatio
 

Složeni i dugoročni investicijski projekti zahtijevaju pažljivo i detaljno financijsko planiranje. Izrada financijskog modela (simulacije projekta) u skladu sa dobrom praksom, izuzetno je snažno sredstvo za kvalitetnu analizu i financijsko planiranje složenih projekata te za kvalitetnu pripremu pregovora sa investitorima.

Simulacija životnog ciklusa projekta (upotrebom financijskog modela) omogućit će vam sljedeće:

  • Određivanje financijski stabilnog (održivog) scenarija,
  • Određivanje kapaciteta zaduživanja projekta te adekvatne strukture financiranja,
  • Ocjena financijske isplativosti te analiza ključnih pokazatelja,
  • Analiza alokacije financijskih rizika, analiza osjetljivosti, analiza scenarija,
  • Pripremu za kvalitetne pregovore s investitorima.

Financijska simulacija (s analizom scenarija) osobito je korisna u slučaju projekata s većim brojem ulaznih parametara koje je teško predvidjeti.

 
Povratak na pregled svih naših usluga